Condiții de utilizare a serviciuluiSERVICIUL FILMBOX LIVE – CONDIȚII DE UTILIZARE

(„REGULAMENT”)


1. Prezentul Regulament specifică condiții de utilizare a Serviciului Filmbox Live precum și drepturile și obligațiile care revin Utilizatorului în legătura cu utilizarea Serviciului.
2. La începutul utilizării Service-ului, fiecare Utilizator este obligat să citească și să respecte prezentul Regulament. Neacceptarea prezentului Regulament înseamnă lipsa posibilității de a utiliza Service-ul.
3. Pentru utilizarea Serviciului sunt necesare: conexiunea Internet și un browser web care permite accesarea și navigarea paginilor web pe ecranul calculatorului sau ecranul unui alt dispozitiv electronic.
4. Operatorul își rezervă dreptul de lua decizii independente cu privire la conținutul Serviciului și de a aduce modificări fără a fi necesară notificarea prealabilă a Utilizatorului despre modificări planificate și anvergura acestora.
5. Operatorul anunță că Serviciul conține materiale aflate sub protecția drepturilor de autor, mărci comerciale, logo-uri, grafici precum și alte materiale și fișiere originale.
6. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament ca urmare a necesității de a-l adapta la prevederile legislației în vigoare, schimbări în furnizarea serviciilor sau din alte motive importante despre care Utilizatorul va fi anunțat printr-o notificare privind modificarea conținutului prezentului Regulament, trimisă la adresa de e-mail. Modificările vor intra în vigoare la data trimiterii notificării respective către Utilizator, la adresa lui de e-mail. De asemenea, modificările vor fi publicate pe acest site.
7. Regulamentul intra în vigoare la data publicării acestuia pe site-ul Serviciului.

Termenele utilizate în prezentul Regulament au următoarele semnificații:


Abonament – înseamnă o taxă lunară percepută pentru utilizarea Serviciului într-un pachet, plătita de către Utilizator în beneficiul Operatorului, în condiții specificate de prezentul Regulament;
Aplicații – site-urile, widget-urile și programele care cooperează cu Serviciul Filmbox
Parolă – datele unice care constituie combinații de litere, cifre sau simboluri determinate de către Utilizator la momentul înregistrării în Service-ul pentru a permite identificarea Utilizatorului și accesarea Contului acestuia;
Cont – subsite-ul Serviciului, care, printre altele, strânge informații referitoare la Servicii prestate Utilizatorilor, plăți etc.;
Operator – Serviciul Filmbox Live este operat de: Mediabox Broadcasting International Ltd, Building 3, Chiswick Park 566 Chiswick High Road, London W4 5YA, UK, Trade Register No. 8353015;
Software – un program care folosește transferul datelor (streaming), folosit de către Operator pentru furnizarea Serviciului Filmbox Live către Utilizator;
Service/Serviciu – înseamnă un serviciu de abonament prestat prin mijloace electronice, care oferă Utilizatorilor accesul la filme, producții de televiziune, emisiuni și posturi de televiziune liniare („Conținut”) sub formă unor pachete plătite, transmise în forma unui flux de date către dispozitivele Utilizatorilor conectate la Internet;
Utilizator – înseamnă orice persoană fizică care posedă capacitate deplină de exercițiu, care utilizează Serviciul fiind proprietar al Contului, și care este consumator, această definiție incluzând și minorii care au acordul reprezentanților legali (care au achiziționat Abonamentului pentru un pachet de date).

Taxe


Achiziționarea Abonamentului Filmbox Live înseamnă acordul și autorizația Utilizatorului ca Operatorul Serviciului Filmbox Live să perceapă lunar o taxă de abonament în sumă de 19,90 PLN, precum și obligația Utilizatorului de a plăti toate taxele aferente utilizării Serviciului Filmbox Live în modalitatea de plată selectată la momentul înregistrării (sau o alta modalitate de plată dacă a fost specificată), despre care Utilizatorul va fi anunțat printr-o notificare. Vă rugam să rețineți că prețurile și taxele aferente pot fi modificate după notificarea prealabilă a Utilizatorilor trimisă prin e-mail. Taxa de abonament va fi decontată la începutul perioadei de decontare și pentru fiecare lună ulterioară, până la renunțarea Utilizatorului la folosirea Serviciului. Vizitați site-ul Serviciului Filmbox Live și accesați „Contul meu” pentru a verifica data prelungirii următoarei perioade de abonament. Decontarea plăților are loc în fiecare lună, în prima zi a lunii calendaristice care corespunde datei la care Abonamentul a început să fie plătit. Plățile taxelor de Abonament se consideră efectuate după înregistrarea plății în contul bancar al Operatorului. În cazul în care termenul de plată a taxei de Abonament cade în ziua care nu se încadrează în luna în curs, Operatorul va debita Contul Utilizatorului cu suma datorată în ultima zi a lunii în curs. De exemplu, dacă începutul Abonamentului sau taxa de abonament cade în ziua de 31 ianuarie, următorul termen de plată va fi ziua de 28 februarie și toate plățile vor fi calculate conform acestui principiu. Utilizatorul recunoaște faptul că suma percepută lunar poate varia de la o lună la altă putând include sume aferente ofertelor promoționale și/sau posibile modificări ale pachetului/pachetelor și, prin urmare, Utilizatorul este de acord ca Operatorul Serviciului Filmbox Live să debiteze Contul Utilizatorului cu plățile aferente care vor fi percepute lunar. În cazul unor modalități de plată banca sau entitatea care a emis cardul poate percepe comisioane de tranzacție sau alte taxe aferente. Vă rugăm să consultați banca sau entitatea care a emis cardul dvs. cu privire la aceste taxe. Dacă Utilizatorul este autorizat și a exprimat acordul cu privire la o perioadă de încercare gratuită, modalitatea de plată rămâne valabilă până la o săptămână de la data începerii perioadei de încercare sus-menționate; taxa nu va fi percepută dacă Utilizatorul a anulat subscrierea înainte de sfârșitul perioadei de încercare gratuită. Operatorul Serviciului Filmbox Live își rezervă dreptul la autorizarea periodică a cardului Utilizatorului așteptând plata Abonamentului sau unui Utilizator care plătește alte taxe aferente utilizării Serviciului Filmbox Live. Plățile taxelor de Abonament se consideră efectuate după înregistrarea plății în contul bancar al Operatorului. În orice moment și din orice motiv, Operatorul Serviciului Filmbox Live poate asigura o rambursare a cheltuielilor, reducere sau alte beneficii pentru unii sau toți Utilizatorii („Bonusuri”). Cuantumul și forma unor astfel de Bonusuri, precum și decizia privind aplicarea acestora rămân în gestiunea exclusivă a Operatorului. În nici un caz primirea Bonusurilor nu dă dreptul la primirea unor bonusuri similare în viitor, nici nu constituie obligația Operatorului Serviciului Filmbox Live de a acorda în viitor bonusuri similare celor acordate. Operatorul Serviciului Filmbox Live are dreptul de a modifica taxele și tarifele după notificarea în prealabil a Utilizatorilor cu privire la aceste modificări prin e-mail. Dacă Utilizatorul dorește să folosească o altă modalitate de plată sau dacă s-au introdus modificări ale modalității de plată, cardul de plată a fost pierdut sau a expirat, Utilizatorul are dreptul de a edita informații referitoare la modalități de plată vizitând pagina Serviciului și accesând „Contul Meu”. Dacă modificarea formei de plată intervine după expirarea datei de valabilitate, iar informația cu privire la modalități de plată sau eliminarea Contului nu a fost modificată, Utilizatorul își exprimă acordul pentru continuarea decontării în conformitate cu modalitatea de plată precedentă rămânând responsabil pentru toate arierate legate de utilizarea Serviciului. Dacă Utilizatorul s-a înscris în Service-ul Filmbox Live folosind contul iTunes ca o modalitate de plată și dorește să renunțe la Abonamentul Filmbox Live în orice moment, inclusiv în perioadă de încercare, poate face acest lucru accesând contul iTunes și dezactivând opțiunea de reînnoire automată. Toate informațiile referitoare la decontarea abonamentului pot fi obținute vizitând contul iTunes.

Drept de denunțare


Utilizatorul are dreptul de a denunța contractul încheiat cu Operator privind prestarea Serviciului în termen de 14 zile de la data achiziționării Abonamentului Filmbox Live în conformitate cu art. 27 Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor (Dz.U. din 24 iunie 2014). În cazul exercitării dreptului de denunțare a contractului, Utilizatorul va beneficia de rambursarea taxei de abonament plătite care va fi redusă proporțional cu timpul de utilizare a Serviciului.

Disponibilitate și calitatea recepționării


Disponibilitatea filmelor și emisiunilor TV poate varia în timp în funcție de teritoriu. Calitatea filmelor și emisiunilor TV vizionate poate varia în funcție de calculator și dispozitiv de receptare, putând fi afectată de mai mulți factori precum: localizarea, lățimea de bandă și/sau viteza conexiunii la Internet. Uneori, la începutul vizionării unui film sau a unei emisiunii TV în Serviciul Filmbox Live pot rezulta întârzieri cauzate de caching. Pornirea sau oprirea frecventă a filmelor si/sau emisiunilor TV poate încetini transferul datelor și înghețarea imaginii. În majoritatea cazurilor, acest lucru va dura mai puțin de câteva minute. Utilizatorului revin toate taxele aferente accesului la Internet în scopul utilizării Serviciului respectiv. Vă rugăm să contactați furnizorul dvs. de Internet pentru mai multe informații referitoare la taxele eferente utilizării Internetului. Operatorul nu declară și nu acordă nicio garanție cu privire la calitatea datelor transferate către dispozitiv. Serviciul Filmbox Live este un serviciu de abonament care oferă Utilizatorilor acces la filme și emisiuni TV în forma unui transfer de date către dispozitivele Utilizatorilor conectate la internet. Aceste dispozitive sunt fabricate și comercializate de către companii independente neasociate cu Operator. Operatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări periodice în funcționarea Serviciului, de care Utilizatorul va fi înștiințat printr-o notificare cu privire la modificarea conținutului, trimisă la adresa lui de e-mail și publicate pe această pagină de Internet. Descrierea funcționării Serviciului Filmbox Live cuprinsă în acest Regulament nu trebuie tratată ca obligația Operatorului de a presta Serviciul în aceeași formă, fără modificări viitoare. Operatorul Serviciului Filmbox Live depune toate eforturile pentru a controla calitatea Serviciului prestat.

Începutul vizionării


Începerea vizionării unui film sau a unei emisiuni TV este condiționată de mai mulți factori, inclusiv de localizarea utilizatorului, disponibilitatea unui film sau a unei emisiuni TV și configurația programului de redare a fișierelor video pe calculator. De exemplu, scenele de rapide sau efectele speciale la începutul unui film/unei emisiuni TV pot cauza mici întârzieri în redarea materialului. În plus, vizionarea unui film/unei emisiuni TV necesită o conexiune continuă și neîntreruptă la Internet.

Cerințele privind calculator personal și limitări de hardware


Pentru a fi posibilă vizionarea Conținutului Serviciului Filmbox Live, calculatorul dumneavoastră trebuie să îndeplinească anumite cerințe de sistem care să permită citirea fișierelor video transmise sub forma fluxului de date.

Restricții geografice


Accesul la filme și programe TV din Serviciul Filmbox Live este posibil numai în locații geografice în care este oferit Serviciul Filmbox Live și în care Operatorul este deținător al licențelor pentru anumite filme sau programe TV. De aceea, conținutul oferit diferă în funcție de locația geografică a Utilizatorului conectat la Internet. Operatorul va utiliza mijloacele tehnologice de care dispune pentru a verifica localizarea geografică a Utilizatorului.

Software-ul pentru transmiterea și receptarea fluxul de date


Software-ul pentru transmiterea fluxul de date, folosit de către Operator este dezvoltat de/pentru Operator și proiectat în așa fel încât să permită transferul instantaneu al fluxului de date către dispozitivul Utilizatorului pentru receptarea Serviciului Filmbox Live. Software-ul respectiv se află sub licență exclusivă a Operatorului și în temeiul prezentului Regulament poate fi folosit exclusiv pentru utilizarea Serviciului Filmbox Live. Software-ul pentru transmiterea fluxul de date poate varia în funcție de dispozitivul/suportul folosit, funcțiile accesibile pot varia între dispozitive. De exemplu, Software-ul poate fi incorporat în dispozitiv pentru receptarea serviciului Filmbox Live, disponibil de descărcat pe dispozitive precum calculatoare, smartphone-uri sau tablete, sau disponibil pe suport electronic (CD) pentru a fi utilizat pe alte dispozitive. NU GARANTĂM FUNCȚIONAREA PREZENTULUI SOFTWARE, INCLUSIV COMPATIBILITATEA ACESTORA CU ALTE SERVICII OFERITE. Utilizatorul nu poate copia sau reproduce Software-ul, nu poate decompila, modifica sau copia Software-ul sau orice parte a acestuia. Orice utilizare neautorizată a Software-ului este strict interzisă; în astfel de cazuri, Operatorul își rezervă dreptul de a întrerupe imediat accesul la Serviciul Filmbox Live în orice moment și fără notificare prealabilă. Operatorul nu garantează compatibilitatea Software-ului utilizat pentru Serviciul Filmbox Live cu software-ul utilizat pentru transferul fluxului de date. De asemenea, Operatorul nu garantează că acest lucru nu va deteriora sau afecta funcționarea unui alt software sau hardware. De asemenea, dispozitive pentru utilizarea Serviciul Filmbox Live sunt confecționate și comercializate de către companii independente neasociate cu Operator. Dispozitivul pentru receptarea Serviciului Filmbox Live înseamnă orice echipament electronic destinat decodării, inclusiv decodării filmelor și emisiunilor TV din oferta Filmbox Live transmise prin Internet. Aceste dispozitive pot include calculatoare, dispozitive mobile, set-top-box-uri, decodoare, cititoare Blu-ray și DVD conectate la Interne, televizoare HD conectate la Internet și console de jocuri. OPERATORUL NU-ȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ȘI NU GARANTEAZĂ EFICIENȚA ACESTOR DISPOZITIVE, INCLUSIV COMPATIBILITATEA CONTINUĂ A DISPOZITIVULUI CU SERVICIILE FILMBOX LIVE. Folosind Serviciul Filmbox Live, Utilizatorul își exprimă acordul de a utiliza exclusiv dispozitivele unui producător autorizat care garantează funcționarea dispozitivului. Toate problemele legate de utilizarea Serviciului Filmbox Live, inclusiv toate cerințele de sistem sunt specificate și limitate de prezentul Regulament. La cererea furnizorilor de conținut, din cauza limitărilor tehnice, ca urmare a deciziei luate de Operator sau din alte motive, anumite filme sau emisiuni TV pot fi inaccesibile prin intermediul Serviciului Filmbox Live.

Parolă


Utilizatorul care și-a creat Contul în Service-ul Filmbox Live și care a determinat modalitatea de plată devine Proprietarul Contului. Proprietarul Contului are acces și control asupra Contului Filmbox Live. Proprietarul Contului exercită controlul asupra Contului prin introducerea unei Parole. Pentru a menține control exclusiv, Proprietarul Contului nu trebuie să dezvăluie Parola terțelor. În plus, dacă Proprietarul Contului nu vrea ca alte persoane să contacteze Departamentul de Suport Clienți al Service-ului Filmbox Live temându-se de riscul furtului de identitate, el nu trebuie să dezvăluie detalii referitoare la modalitate de plată (ex. ultimele patru cifre ale cardului de plată sau adreselor e-mail). Din cauza existenței unei singure parole pentru Serviciul Filmbox Live, Proprietarul Contului garantează că membrii familiei acestuia vor fi obligați să utilizeze Serviciul Filmbox Live în conformitate cu prezentul Regulament și că Proprietarul Contului își asumă responsabilitatea pentru acțiunile acestor membri de familie.

Aplicații


Aplicațiile pot importa datele în Contul Utilizatorului și prelua datele de la Utilizator. Aceste aplicații constituie doar o comoditate pentru Utilizator și Operatorul nu-și asumă responsabilitatea și nu autorizează conținutul unor astfel de Aplicații. ACESTE APLICAȚII SUNT DESERVITE DE TERȚE ȘI RĂMÂN PROPRIETATEA TERȚELOR CARE NU SUNT ASOCIATE CU/SAU SPONSORIZATE DE OPERATOR ȘI CARE POT SĂ NU FIE APROBATE PENTRU UTILIZARE ÎN UNELE ȚĂRI. Unele Aplicații pot utiliza mărcile comerciale înregistrate Filmbox și Filmbox Live. Dacă nu se specifică altfel pe site-ul Filmbox Live, Operatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru Aplicații și nu aprobă conținutul acestora. Trebuie să luați o decizie independentă cu privire la folosirea unor astfel de Aplicații. Dacă Utilizatorul este de acord să le folosească, face acest lucru pe propriul risc și propria responsabilitate. Aplicațiile pot interacționa, se pot conecta sau pot stoca și/sau descărca/încărca informații din/în Contul Utilizatorului Serviciului Filmbox Live. Prin folosirea unor astfel de Aplicații, Utilizatorul își exprimă acordul pentru: (i) schimbul informațiilor referitoare la Contul Filmbox Live, (ii) folosirea informațiilor stocate în contul lui, (iii) dezvăluirea datelor cu caracter personal și/sau datelor referitoare la Utilizator, chiar dacă Operatorul nu a transmis și nu a exprimat acordul pentru transmiterea unor astfel de date, precum și (iv), utilizarea Aplicațiilor PE PROPRIUL RISC ȘI PROPRIA RĂSPUNDERE, responsabilitatea pentru divulgarea oricăror informații referitoare la Contul Filmbox Live în timpul folosirii Aplicațiilor sus-menționate nerevenind Operatorului. Vă rugăm să citiți toate informațiile de autentificare din casete sau alte câmpuri/ferestre pop-up cu privire la posibila divulgare a informațiilor legate de Contul Filmbox Live de către/prin intermediul mijloacelor specificate în Aplicații. În plus, Contractul de Licența a Utilizatorului, toate condițiile de utilizare și/sau alte documente sau materiale marcate cu mențiunea Aplicație vor determina utilizarea acestei Aplicații. În orice moment este posibilă retragerea accesului Aplicației la Contul Filmbox Live, însă informațiile puse la dispoziție înaintea refuzului pot fi vizibile în continuare sau pot fi folosite de către Aplicația respectivă în funcție de modul în care Aplicația funcționează. Dacă aveți întrebări, nelămuriri, plângeri sau pretenții referitoare la Aplicație, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică sau personalul Aplicației și nu Service-ul Filmbox Live, cu excepția cazurilor indicate pe site-ul Service-ului Filmbox Live. OPERATORUL NU-ȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU PROBLEME APĂRUTE IN URMA UTILIZĂRII APLICAȚIILOR SUS MENȚIONATE.

Garanții și limitarea răspunderii


SERVICE-UL FILMBOX LIVE, INCLUSIV SITE-UL ACESTUIA ȘI INTERFEȚELE UTILIZATORULUI ȘI ÎNTREGUL CONȚINUT SI SOFTWARE-UL AFERENT, ALTE PROPRIETĂȚI SAU FUNCȚII LEGATE DE SERVICIUL FILMBOX LIVE SUNT FURNIZATE SUB FORMĂ DISPONIBILĂ LA UN ANUMIT MOMENT. SERVICE-UL FILMBOX LIVE ȘI LICENȚIATORII ACESTUIA NU ACORDĂ GARANȚII DE ORICE NATURĂ REFERITOARE LA SERVICIUL FILMBOX LIVE, PAGINI DE INTERNET ȘI INTERFEȚELE UTILIZATORILOR, SAU CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL ȘI SOFTWARE-UL AFERENT. OPERATORUL NU GARANTEAZĂ ȘI NU ASIGURĂ CĂ UTILIZAREA SERVICIULUI FILMBOX LIVE NU VA SUFERI ÎNTRERUPERI ȘI ERORI, IAR UTILIZATORUL ESTE DE ACORD CĂ OPERATORUL POATE ELIMINA SAU MODIFICA CORESPUNZĂTOR UNUL SAU MAI MULTE ASPECTE REFERITOARE LA SERVICIUL FILMBOX LIVE, INCLUSIV FILME /FUNCȚIUNI, FĂRĂ DAUNE-INTERESE SAU NOTIFICARE. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Serviciul Filmbox Live și licențiatorii acestuia nu-și asumă responsabilitatea și nu răspund pentru: (i) erori sau omisiuni ale conținutului furnizat de către Serviciul Filmbox Live erori sau omisiuni pe site-ul Filmbox Live sau ale interfețelor Utilizatorilor, (ii) recomandările și sfaturile departamentului Serviciu Clienți, (iii) orice avarieri sau întreruperi în accesul la Serviciul Filmbox Live și/sau site-ul acestuia sau interfața Utilizatorului, (iv) calitatea redării oricărui conținut accesibil pe site-ul Filmbox Live, la interfața Utilizatorului, sau prin orice alt mijloc și (v) orice pierderi sau daune rezultate din utilizarea conținutului inclus pe site-ul Filmbox Live, interfeței Utilizatorului sau în orice alt mod din cauza Serviciului Filmbox Live, inclusiv orice pierderi sau daune rezultate din descărcarea și/sau utilizarea software-ului necorespunzător, inclusiv utilizarea uneltelor pentru crearea unui desktop la distanță oferit de Serviciul Clienți, utilizarea suporturilor optice (CD) sau acțiunile altor Utilizatori serviciului Filmbox Live, fie funcționarea site-ului Filmbox Live sau a interfețelor Utilizatorilor. W ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, SERVICE-UL FILMBOX LIVE ȘI LICENȚIATORII ACESTUIA NU ACORDĂ NICIO GARANȚIE, INCLUSIV GARANȚII REFERITOARE LA CALITATE, UTILITATE ȘI NEÎNCĂLCARE. În plus, Operatorul nu garantează exactitatea, actualitatea și caracterul complet al informațiilor disponibile pe site-ul Filmbox Live. Operatorul nu face nicio declarație cu privire la conținutul filmelor și emisiunilor TV disponibile în serviciul Filmbox Live sau cu privire la descrierea acestor filme sau emisiuni, afișată pe site-ul Filmbox Live și în interfața Utilizatorului. Operatorul nu declară și nu garantează că utilizarea Serviciului Filmbox Live nu va suferi interferențe, pierderi de date, corupția, atacuri, viruși, avarii, activitatea hackerilor încălcări ale securității sau alte spargeri și nu-și asumă responsabilitatea pentru cazuri sus-menționate. Nicio informație sau sfat scrise sau orale oferite de Service-ul Filmbox Live sau de un reprezentant autorizat al acestuia nu pot constitui temeiul pentru garantarea daunelor-interese plătite de către Operator sau o entitate afiliată. ÎN NICI UN CAZ OPERATORUL, ENTITĂȚILE DEPENDENTE SAU ORICARE DINTRE ACȚIONARI, DIRECTORI, FUNCȚIONARI, ANGAJAȚI SAU LICENȚIATORI AI OPERATORULUI NU-ȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA (FIE ÎN MOD COLECTIV FIE PARTICULAR) PENTRU DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, INDIRECTE SAU SUCCESIVE DE ORICE NATURĂ, NICI PENTRU DAUNE REZULTATE DIN PIERDEREA POSIBILITĂȚII DE UTILIZARE, PIERDEREA DATELOR SAU A PROFITULUI, ÎNTRERUPEREA FUNCȚIONĂRII SAU ALTE DAUNE ȘI PIERDERI COMERCIALE, ATÂT ÎN CAZUL ÎN CARE ACEȘTIA AU FOST ÎNȘTIINȚAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNEI ASTFEL DE PIERDERI, NICI PE BAZA UNEI RĂSPUNDERI TEORETICE CARE SĂ REZULTE DIN/ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI FILMBOX LIVE, SITE-ULUI ACESTUIA ȘI A INTERFEȚEI DE UTILIZATOR SAU ÎNTREGULUI CONȚINUT ȘI A SOFTWARE-ULUI ASOCIAT SERVICE-ULUI FILMBOX LIVE, INCLUSIV SUPORTURI OPTICE (CD), ALTE FUNCȚII SAU ÎNSUȘI FUNCȚIONALITATEA ACESTORA. IN NICI UN CAZ RĂSPUNDEREA TOTALĂ PENTRU ORICE DAUNE REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU LIPSA POSIBILITĂȚII DE UTILIZARE A SERVICIULUI FILMBOX LIVE, INCLUSIV CELE REFERITOARE LA SITE SAU INTERFAȚĂ DE UTILIZATOR ȘI LA ÎNTREGUL CONȚINUT SAU SOFTWARE ASOCIAT SERVICIULUI FILMBOX LIVE (CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ), NU VA DEPĂȘI CUANTUMUL UNEI TAXE LUNARE DE ABONAMENT. LIMITĂRILE DE MAI SUS SE APLICĂ CHIAR DACĂ MASURILE DE REMEDIERE NU ÎNDEPLINESC ROLUL SĂU ESENȚIAL. DACĂ ORICE PARTE A ACESTEI SECȚIUNI SAU ALTE PUNCTE ALE PREZENTULUI REGULAMENT, INCLUSIV PĂRȚILE REFERITOARE LA POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE SAU CONTRACTUL DE LICENȚĂ, VOR FI CONSIDERATE NEOPOZABILE DE ORICE AUTORITATE PUBLICĂ, ATUNCI PARTEA RESPECTIVĂ VA FI CONSIDERATĂ INVALIDĂ, RESPONSABILITATEA PENTRU ACEASTĂ PARTE TERMENILOR DE UTILIZARE FIIND LIMITATĂ ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE. OPERATORUL NU ACORDĂ NICIO GARANȚIE CU PRIVIRE LA DISPOZITIVELE DESTINATE RECEPTĂRII SERVICIULUI SAU LA CONFORMITATEA ACESTORA CU SERVICIULUI FILMBOX LIVE. Rezervările suplimentare și limitarea răspunderii pot fi incluse în contracte de licență încheiate cu o terță parte în scopul utilizării software-ului, Utilizatorul exprimând acordul cu privire la ele pentru a obține accesul la Serviciul Filmbox Live.

Contract de Licență încheiat cu utilizatorul final


PRIN DESCĂRCAREA ȘI/SAU FOLOSIREA SOFTWARE-ULUI ȘI/SAU APLICAȚIILOR FURNIZATE FIE DE CĂTRE OPERATOR FIE ÎN NUMELE LUI SAU ÎN NUMELE ENTITĂȚILOR AFILIATE ÎN LEGĂTURA CU UTILIZAREA SERVICIULUI FILMBOX LIVE, UTILIZATORUL ÎȘI EXPRIMĂ ACORDUL ȘI CONFIRMĂ CĂ: (1) A CITIT CONTRACTUL UTILIZATORULUI FINAL („CONTRACT DE LICENȚĂ”), (2) ÎNȚELEGE CONȚINUTUL ACESTUIA, (3) SE OBLIGĂ SĂ RESPECTE CONDIȚIILE PREZENTULUI CONTRACT DE LICENȚĂ, ȘI (4) ESTE DE ACORD SĂ PRIMEASCĂ, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ, VARIANTA ACTUALIZATĂ A SOFTWARE-ULUI. DACĂ UTILIZATORUL NU ACCEPTĂ CONDIȚIILE DE MAI SUS, ÎNȚELEGE SĂ NU PRIMEASCĂ LICENȚA DE UTILIZARE A SERVICIULUI FILMBOX LIVE ȘI NU VA UTILIZA SOFTWARE-UL.

Condiții Generale


Prezentul Contract de Licență conține detalii referitoare la limitarea dreptului și licența de utilizare a Software-ului exclusiv în scopul utilizării Serviciului Filmbox Live. Prezentul Contract de Licență este încheiat între Utilizator și Operatorul Filmbox Live, și nu o terță persoană, la momentul achiziționării Abonamentului pentru Serviciul furnizat. Durata Contractului de Licență corespunde perioadei pentru care a fost plătită taxa de abonament. Software-ul conține materiale supuse protecției drepturilor de autor și altor prevederi legale privind protecția proprietății intelectuale/drepturilor de autor precum și prevederilor acordurilor internaționale în vigoare în teritoriul Statelor Unite ale Americii și alte locații.
1. Software-ul este supus licenței (și nu comercializat sau pus la dispoziție de către Operator) de utilizare exclusiv în conformitate cu termenii prezentului Contract de Licență, toate drepturile care nu au fost în mod expres acordate Deținătorului licenței sunt aparținând Operatorului și terțelor care dețin drepturile de proprietate asupra software-ului și documentației sus-menționate. Utilizatorul nu poate elimina în mod arbitrar orice drept de proprietate al Operatorului sau a unui terț înscris în documentație sau Software. Drepturile acordate conform termenilor prezentului Contract de Licență se aplică tuturor actualizărilor care înlocuiesc și/sau completează Software-ul original. Operatorul își rezervă dreptul la modificarea periodică a termenilor prezentului Contract de Licență pentru a adapta conținutul acestuia la legislația în vigoare, la schimbări în modul de prestare a serviciilor sau la alte motive importante despre care Utilizatorul va fi anunțat printr-o notificare privind modificarea conținutul prezentului Contract de Licență, trimisă la adresa de e-mail și afișate pe acest site. Ultima versiune comunicată a prezentului Contract de Licență va înlocui toate versiunile anterioare. Utilizarea software-ului după aducerea modificărilor înseamnă acordul Utilizatorului pentru modificări sus-menționate.
2. Utilizare acceptabilă / Restricții
2.1. Operatorul acordă o licență neexclusivă, limitată, personală și netransferabilă (care în sensul prezentului Contract de Licență include membrii imediați de familie, precum și alți Utilizatori care folosesc dispozitivul pentru receptarea Serviciului Filmbox Live – Utilizatorul asumându-și responsabilitatea pentru activitatea acestora în temeiul prezentului Contract), condiționată de exprimarea acordului privind limitări/restricții ale prezentului Contract de Licență referitoare la instalarea și utilizarea Software-ului furnizat de către Operator/în numele Operatorului.
2.2. Software-ul este destinat exclusiv utilizării proprie, necomerciale, și nu poate fi utilizat la locul de muncă, în orice servicii de birou, pentru obținerea unui profit, sau în beneficiul oricărei alte persoane sau entități.
2.3. Licența limitată de utilizare a Software-ului acordată în temeiul prezentului Contract de Licență, dacă nu se specifică altfel și dacă acest lucru nu este contrar legislației în vigoare, este condiționată de faptul că Utilizatorului NU-I EST PERMISĂ: 1. publicarea, prezentarea, dezvăluirea, închirierea, modificarea, împrumutarea, distribuirea sau crearea operelor derivate (copii) pe baza Software-ului sus-menționat sau unei părți a acestuia; 2. copierea, descompleta, demontarea, traducerea, adaptarea și/sau orice alta modificare a Software-ului la formă descifrabilă pentru oameni; 3. crearea codului sursă pe baza codului final al Software-ului; 4. transmiterea sau punerea la dispoziție a Software-ului în rețele de Internet, ethernet sau alte rețele în care Serviciul Filmbox Live poate fi utilizat de mai multe calculatoare/dispozitive simultan; 5. Încercarea de a crea un produs separat pe baza software-ului creat de terța parte și inclus în Software; 6. Întreprinderea oricăror acțiuni care ar putea încălca drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate ale Operatorului sau ale unui terț care comercializează software-ul; 7. Sublicențierea sau cedarea Software-ului; 8. Vizionarea filmelor și emisiunilor TV din oferta Filmbox Live sau oferta furnizorilor acesteia în locuri din afara țărilor și teritoriilor autorizate de către Operator („Teritoriu”), precum și 9. Vizionarea filmelor și emisiunilor TV în afara Teritoriului; Operatorul poate folosi soluții tehnologice pentru identificarea localizării Utilizatorului.
2.4. În cazul în care Utilizatorul va dezinstala Software-ul, atunci el nu va mai putea utiliza Software-ul pentru vizionarea filmelor și emisiunilor TV disponibile în cadrul Serviciului Filmbox Live.
2.5. Utilizatorul nu deține drepturi de proprietate asupra Software-ului. Dimpotrivă, acesta deține licență limitată de utilizare a Software-ului atâta timp cât prezentul Contract de Licență rămâne în vigoare. Drepturile de proprietate asupra Software-ului și toate drepturile de proprietate intelectuală rămân în orice moment proprietatea Operatorului și/sau licențiatorilor acestuia. Orice alta utilizare a Software-ului de către alte persoane, companii, corporații, oficii sau alte entități este interzisă și constituie o încălcare a dispozițiilor prezentului Contract de Licență.
3. Conținutul / Software-ul unor terțe persoane
3.1. Titlul și drepturile de proprietate intelectuală și integrul Conținut disponibil în/prin intermediul Software-ului aparțin proprietarului respectiv. Astfel de Conținut este supus protecției drepturilor de autor și drepturilor conexe sau altor drepturi referitoare la proprietate intelectuală, fiind supus condițiilor de utilizare convenite cu o terță parte care este furnizor de Conținut. În afara dreptului de a consulta Conținutul pus la dispoziție de o terță parte, Contractul de Licență nu acordă dreptul de a copia, distribui, pregăti conținutul similar sau derivat, organiza vizionare publică sau de a folosi Conținutului în alte scopuri. Sunt interzise: participarea în și/sau facilitarea accesului P2P la Conținut a oricărei persoane terțe, precum și publicarea neautorizată, punerea la dispoziție, transmiterea, descărcarea sau distribuirea Conținutului de către terțe persoane.
3.2. Unele programe care sunt incluse în Software au fost puse la dispoziția Operatorului pe baza unei licențe acordate de o terță parte. Termenul de „Software” folosit în prezenta descriere include și un astfel de Software pus la dispoziție de către terțe persoane, atunci când acest lucru se referă la drepturi de proprietate sau alte drepturi speciale deținute de Operator. Aceste condiții, inclusiv toate limitările și restricțiile stipulate în prezentul Contract de Licență se aplică oricărui software pus la dispoziție de către terță parte care este inclus în Software. Unele dintre programele menționate la punctul 10 de mai jos („Note”) pot conține adnotări și/sau restricții suplimentare.
4. Operatorul poate transmite în mod automat versiunea actualizată a Software-ului în cazul folosirii de către Utilizator a Software-ului sau Serviciului Filmbox Live sau în legătură cu folosirea de către Utilizator a dispozitivului destinat recepționării Serviciului Filmbox Live. În mod alternativ, Operatorul poate solicita exprimarea acordului pentru actualizarea Software-ului („Actualizări ale Software-ului”) înaintea utilizării, instalării și accesării Software-ului sus-menționat. În cazul în care Utilizatorul renunță la actualizarea software-ului, acesta nu va mai fi în stare să acceseze Software-ul sau Serviciul Filmbox Live.
5. Software-ul poate furniza Operatorului informații legate de utilizarea Serviciului Filmbox Live de către Utilizator, inclusiv informații referitoare la filmele și emisiunile TV vizionate (sau părți ale acestora), durata vizionării, hardware-ul utilizat, identificatorul unic al dispozitivului, sistemul de operare al Utilizatorului, software-ul folosit, spațiul disponibil pe hard disk, conectivitatea la Internet și interacțiuni ale Utilizatorului cu Software-ul sus-menționat. Astfel de informații permit Operatorului, printre altele, gestionarea drepturilor asociate cu conținut, utilizarea Software-ului pentru aplicarea eficientă a Regulamentului, precum și îmbunătățirea Software-ului și a Serviciului Filmbox Live.
6. Prezentul Contract de Licență rămâne valabil până la momentul încetării. Drepturile Utilizatorului care decurg din prezentul Contract de Licență pot fi revocate de către Operator în orice moment fără notificare prealabilă. În plus, prezentul Contract de Licență încetează în cazul în care Operatorul va constata încălcarea de către Utilizator a vreunei prevederi din prezentul Contract de Licență. Nicio renunțare de către Operator la un drept sau la o prevedere care decurge din prezentul Contract de Licență nu constituie renunțarea la drepturi din cauza încălcării anterioare, simultane sau ulterioare a aceleiași prevederi sau altor prevederi ale prezentului Contract, renunțarea la drepturi nefiind valabilă dacă nu a fost întocmită în scris și semnată de către un reprezentant autorizat al Operatorului. Toate prevederile referitoare la confidențialitate, drepturi de proprietate, precum și prevederile referitoare la interzicerea divulgării informațiilor rămân valabile și după încetarea prezentului Contract de Licență. Utilizarea Serviciului Filmbox Live de către Utilizator este condiționată de compatibilitatea sistemului utilizat de acesta cu Software-ul Serviciului Filmbox Live. Aceste cerințe pot suferi modificări periodice. Verificarea compatibilității cerințelor de sistem cu Software rămâne în gestiunea Utilizatorului. În cazul denunțării prezentului Contract de Licență, Utilizatorul înceta utilizarea Software-ului pentru accesarea Serviciului Filmbox Live, fiind obligat să distrugă toate copiile Software-ului pe care le-a descărcat parțial sau integral.
7. Această renunțare la garanție și limitarea răspunderii menționate în Regulament se aplică în mod clar prezentului Contract de Licență, Software-ului și utilizării acestora. Operatorul nu garantează că erorile Software-ului vor fi eliminate.
8. Orice întrebare, plângere sau pretenție referitoare la Software sau la utilizarea Serviciului Filmbox Live trebuie trimise la adresa de e-mail support@filmboxlive.com.
9. Reclamațiile vor fi examinate de către Operator în termen de 14 zile de la data comunicării efective. Răspunsul va fi trimis în forma electronică la adresa de e-mail a Utilizatorului. În cazul în rezultatul reclamației nu va fi satisfăcător, Utilizatorul are dreptul de a căuta satisfacerea pretențiilor în cadrul unei proceduri judiciare, adresându-se instanței competente, în conformitate cu prevederile generale ale Codului Civil.

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

I. INFORMAȚII COLECTATE


1. Administratorul datelor cu caracter personal furnizate de Utilizatorii Serviciului este Operatorul Filmbox Live.
2. Operatorul colectează următoarele date ale utilizatorilor Serviciului:
2.1. Prenumele și numele
2.2. Adresa de e-mail
2.3. Numărul de telefon
2.4. Datele referitoare la cadruri bancare (în cazul alegerii plății cu cardul bancar)
3. Furnizarea datelor este voluntară, fiind însă necesară pentru realizarea contractului de prestare a serviciilor prin mijloace electronice, încheiat de către Utilizator și Operator.

II. SCOPUL STRÂNGERII DATELOR


1. Toate datele furnizate de către Utilizator vor fi folosite de către Operator exclusiv în scopul întocmirii și încheierii Contractului de Licență încheiat de Utilizator și Operator. În acest caz, prelucrarea datelor cu caracter personal se conformează prevederilor art. 18 alin. 1 Legea din 18 iulie 2002 privind prestarea serviciilor prin mijloace electronice (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Faptul de mai sus nu exclude posibilitatea de prelucrare a datelor personale furnizate, în special adresa de e-mail, în scopul menținerii legăturii între Utilizator și Operator.
2. În conformitate cu prevederile art. 23 alin. 1 pct. 5 Legea din 29 august 1997 r. privind protecția datelor cu caracter personal, și cu condiția respectării prevederilor legii sus-menționate, Operatorul are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorilor în scopul realizării strategiei de marketing direct al serviciilor prestate sau în scopul recuperării creanțelor născute în urma activității economice desfășurate.
3. În funcție de acordul exprimat la completarea formularului de înregistrare, adresa de e-mail furnizată poate fi folosită pentru furnizarea periodică a unui newsletter gratuit cu informații comerciale sau de publicitate în sensul prevederilor legii din 18 iulie 2002 privind prestarea serviciilor prin mijloace electronice.
4. În funcție de acordul exprimat la completarea formularului de înregistrare, datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi folosite de către Operator în scopuri de marketing, în conformitate cu prevederile Legii din 29 august 1997 privind protecția datelor cu caracter personal.

III. DREPTURI DE ACCES


1. Utilizatorul poate decide în ce măsură datele lui cu caracter personal vor fi folosite. În special, Utilizatorul poate depune o declarație de voință prin care va retrage acordul exprimat anterior pentru prelucrarea adresei de e-mail în scopul furnizării unui newsletter.
2. Utilizatorul are dreptul de a modifica, actualiza și rectifica datele cu caracter personal, sau de a suspenda – temporar sau permanent – dreptul de prelucrare a acestora, sau de a le elimina, dacă aceste date se vor dovedi incomplete, expirate, false sau colectate cu încălcarea prevederilor legale, fie dacă acestea nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost colectate.
3. Utilizatorul are dreptul de a formula obiecțiuni în cazul în care datele lui cu caracter personal sunt prelucrare în scopuri specificate de art. 23 alin. 1 pct. 5 Legea privind protecția datelor cu caracter personal, sau în cazul în care Operatorul intenționează prelucrarea acestora în scopuri de marketing sau în cazul în care datele respective sunt transmise către alți operatori de date.
4. Toate modificările referitoare la date cu caracter personal pot fi efectuate de către Utilizator prin trimiterea unei declarații de voință la adresa de redacție a Service-ului indicat pe pagina acestuia.
5. Operatorul își rezervă dreptul de a refuza eliminarea datelor Utilizatorului dacă păstrarea acestora este necesară pentru recuperarea creanțelor sau dacă păstrarea acestora este impusă de prevederile legale în vigoare.

IV. ADRESA IP


1. Operatorul își rezervă dreptul de a colecta adresele IP ale Utilizatorilor care pot ajuta la diagnosticarea problemelor tehnice de server, efectuarea analizelor statistice (ex. determinarea regiunilor cu cel mai mare număr de vizitatori). În pus, adresele pot fi folosite în administrarea și îmbunătățirea Serviciului.

V. POLITICA COOKIES


1. Serviciul folosește mici module denumite cookies. Acestea sunt stocate de către servere în calculatorul Utilizatorului Serviciului. Modulul cookie de obicei conține denumirea serverului din care provine, durata de stocare pe echipament terminal și o cifră particulară, aleatorie care permite identificarea modulului. Informațiile strânse cu ajutorul acestor fișiere facilitează adaptarea Serviciului la preferințe particulare și nevoile reale ale Utilizatorilor oferind, de asemenea, posibilitatea elaborării statisticilor generale de utilizare a Serviciului.
2. Entitatea care plasează modulele cookie pe echipamentul terminal al Utilizatorului și care primește accesul la ele este Operatorul Filmbox Live.
3. Modulele cookies sunt nu prezintă nici un pericol pentru calculatoare, în special ele nu transmit viruși. Însă, Utilizatorul poate limita sau refuza accesul cookie-urilor la calculator. În cazul unei astfel de alegerii, navigarea pe site-ul Serviciului va mai fi în principiu posibilă, însă acest lucru poate limita accesibilitatea unor funcții.
4. Modulele cookie sunt stocate și utilizate de către Operator pentru:
4.1. optimizarea conținutului Serviciului și adaptarea lui la preferințele Utilizatorului;
4.2. elaborarea statisticilor referitoare la modul în care Utilizatorii folosesc Serviciul în scopul îmbunătățirii continue a conținutului și a clarității Serviciului;
4.2.1. menținerea sesiunii Utilizatorului Serviciului după autentificarea acestuia, astfel încât Utilizatorul să nu aibă nevoie să introducă login-ul și parola pe fiecare subsite al Serviciului
5. Serviciul folosește următoarele tipuri de module cookie:
5.1. Module cookie ‘temporare’ referitoare la sesiune, care sunt stocate în browser-ul Utilizatorului numai pe durata sesiunii, adică până la momentul ieșirii din site.
5.2. Module cookie ‘permanente’ care rămân stocate în browser-ul Utilizatorului după terminarea sesiunii (dacă nu vor fi șterse de către Utilizator).
5.3. Module cookie ‘analitice’ care stochează informații referitoare la utilizarea unui domeniu precum site-urile vizitate și toate comunicatele referitoare la erori; Aceste module nu stochează informații care să permită identificarea Utilizatorului, datele strânse fiind agregate în așa fel încât devin anonime. Modulele cookie analitice folosesc la îmbunătățirea funcționării site-ului.
5.4. Module cookie ‘de funcționalitate’ permit site-ului să rețină toate alegerile făcute în timpul vizitării site-urilor (ex. schimbarea dimensiunii fontului, personalizarea site-ului) și facilitează servicii precum adăugarea unor comentarii pe bloguri.
6. În orice moment, Utilizatorii Serviciului pot modifica setările referitoare la modulele cookie. Informații detaliate referitoare la modulele cookie sunt accesibile în setările browser-ului.
7. Operatorul își rezervă posibilitatea de a utiliza serviciile terțelor în ce privește elaborarea statisticilor de utilizare a serviciului. Aceste entități nu vor primi nici un fel de date care permit identificarea Utilizatorilor.
8. Reclamele plasate pe site-urile Serviciului pot utiliza module cookies furnizate de terți, ceea ce permite agențiilor de publicitate să analizeze eficiența campaniilor de publicitate. Prezentul regulament nu determină principii de utilizare a cookie-urilor de către terțe persoane.

VI. ACCESUL TERȚELOR PERSOANE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL


1. Accesul la datele cu caracter personal colectate de către Operator este acordat exclusiv angajaților sau colaboratorilor autorizați ai Operatorului însărcinați cu deservirea Service-ului și care activează pe baza unei procurii în acest sens.
2. Datele personale ale Utilizatorilor pot fi dezvăluite entităților autorizate să le primească în temeiul legislației în vigoare, aceasta referindu-se în special la autoritățile judiciare competente.

MIJLOACE DE SECURITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul declară că prelucrează datele personale ale Utilizatorilor în conformitate cu Legea din 29 august 1997 privind protecția datelor cu caracter personal și că utilizează mijloace tehnice și de organizare care asigura nivelul de protecție a datelor corespunzătoare cu riscuri existente și categorii de date supuse protecției, în special prin protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor împotriva divulgării acestora către persoane neautorizate, împotriva pierderilor sau deteriorărilor.

Payments powered by InPlayer
Toate drepturile rezervate Filmbox Live 2020.

Stimate utilizator

In urma cererii dvs. abonamentul impreuna cu toate datele dvs. Filmbox Live au fost sterse.

Pentru a accesa si reactiva abonamentul dvs. va rugam sa ne contactati la: support@filmboxlive.com

Multumim pentru timpul acordat si speram sa reveniti curand!

Cu stima

Echipa de suport Filmbox Live