Általános Használati FeltételekA FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

(„Szabályzat”)


1. A jelen Szabályzat határozza meg a Filmbox Life Szolgáltatás használatára vonatkozó szabályokat, valamint a Szolgáltatás használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
2. Minden Felhasználó köteles – a Szolgáltatás igénybevételének pillanatában - megismerkedni a Szabályzattal s azt betartani. A Szabályzat elfogadásának hiánya egyenértékű a Szolgáltatás igénybevételéről való lemondással.
3. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükség van: Internet összeköttetésre és böngészőre, mely lehetővé teszi a számítógép illetve másféle berendezés képernyőjén történő honlap kivetítését és megtekintését.
4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás tartalmának egyoldalú módon történő megváltoztatására illetve annak módosítására, anélkül, hogy előzőleg ezekről a tervekről és a változtatások terjedelméről értesítené a Felhasználókat.
5. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatás szerzői jog által védett anyagokat, védjegyeket, logókat, grafikákat és egyéb anyagokat és fájlokat tartalmaz.
6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szabályzat módosítására, amennyiben szükség lenne a Szabályzat szövegének hozzáigazítására a hatályos jogszabályokhoz, a szolgáltatásnyújtás módjának módosítására, illetve egyéb okból kifolyólag, amiről értesíti majd a Felhasználót egy, a Szabályzat módosításáról szóló üzenetben, amit a Felhasználó e-mail címére küld el. A módosítások hatálybalépésének ideje az e-mail elküldésének időpontja. A módosításokról szóló közlemény a Szolgáltatás honlapján kihirdetésre kerül.
7. A Szabályzat hatálybalépésének ideje a Szolgáltatás honlapján történő kihirdetésének időpontja.

A Szabályzatban használt kifejezések jelentése a következő:


Előfizetés – a Szolgáltatás igénybevételéért felszámított havi díj, amit az Felhasználó köteles kifizetni a Szolgáltatónak a jelen Szabályzatban foglaltak szerint;
Alkalmazás - honlapok, widgetek, szoftverek, melyek együttműködnek a Filmbox Szolgáltatással
Jelszó – egyedi jelszó, mely szám-, betű- és szimbólumkombinációból áll, s melyet a Felhasználó maga határoz meg a Szolgáltatásnál történő regisztrációnál, s mely Jelszó lehetővé teszi majd a Fiókhoz történő hozzáférést;
Fiók – a Szolgáltatás aloldala, melynek keretében adatgyűjtésre kerül sor a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatások keretében, többek között a pénzügyi adatokról;
Szolgáltató – a Filmbox Live Szolgáltatás Szolgáltatója a: Mediabox Broadcasting International Ltd, Building 3, Chiswick Park 566 Chiswick High Road, London W4 5YA, UK, Trade Register No. 8353015 cég;
Szoftver – a Szolgáltató által adattovábbításhoz használt szoftver, melynek célja a Filmbox Live Szolgáltatás Felhasználóhoz való eljuttatása;
Szolgáltatás – egy webes előfizetéses Szolgáltatás, mely által a Felhasználók hozzáférhetnek filmekhez, tévéműsorokhoz, sorozatokhoz, és lineáris tévécsatornákhoz („Tartalom”) előfizetéses csomagok formájában, s melyek a Felhasználóhoz Interneten keresztüli adattovábbítás formájában jutnak el a Felhasználók Internetre csatlakoztatott eszközeire;
Felhasználó – teljes cselekvőképességgel rendelkező személy, aki igénybe veszi a Szolgáltatást, s aki Fiókkal rendelkezik a Filmbox Live Szolgáltatásán belül, s aki fogyasztó státuszú, valamint olyan kiskorú, aki a törvényes képviselőjének beleegyezésével úgy döntött, hogy igénybe veszi az előfizetéses Szolgáltatást.

Díjak


Az előfizetéses Filmbox Live Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó felhatalmazza a Filmbox Szolgáltatás Szolgáltatóját 19,90 PLN értékű havi díj kiszámlázására, és kötelezi magát minden egyéb, a Filmbox Live Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb költség viselésére a regisztrációnál kiválasztott fizetési mód által (illetve egyéb fizetési formában ha erről információ található), ezekről a díjakról a Felhasználó minden egyes alkalommal értesül. Felhívjuk az Önök figyelmét arra, hogy a szolgáltatás díja és egyéb díjak módosulhatnak, miután erről a Felhasználó értesítve lett e-mail formájában. Az előfizetés díja minden elszámolási időszak elején felszámításra kerül minden egyes hónapért, míg csak a Felhasználó le nem mond a Szolgáltatásról. Látogassa meg a Filmbox Live Szolgáltatás honlapját és kattintson a "Fiókom" fülre, hogy ellenőrizni tudja az előfizetési időszak kiterjesztési dátumát. Az előfizetési díj havonta kerül felszámításra, a naptári hónap kezdetének napján, mely egyenértékű az Előfizetési időszak kezdetével. Az Előfizetési díj akkor tekinthető teljes mértékben kifizetettnek, amikor is elkönyvelésre kerül a Szolgáltató bankszámláján. Amennyiben az Előfizetési díj fizetési határideje olyan napra esik, amely nem szerepel az adott hónapban, a Szolgáltató a díjat az adott hónap utolsó napján számítja fel a Felhasználó számláján. Például, ha az Előfizetés kezdete illetve az Előfizetési díj január 31-re esik, akkor a következő fizetési határidő február 28 és minden fizetés ezen a rendszeren alapul majd. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Előfizetési díj hónapról hónapra változhat, mivel különböző csomagokat tartalmazhat az akciós ajánlatoknak és/vagy esetleges csomagbeli módosításoknak köszönhetően,ezért is a Felhasználó felhatalmazza a Filmbox Live Szolgáltatás Szolgáltatóját az e címen történő díjak felszámítására, melyre havonként kerül sor. Egyes fizetési formáknál a bank illetve a kártya kibocsátója tranzakciós díjat és egyéb díjakat számíthat fel. Kérjük, az esetleges díjakról tájékozódjon a bankjánál illetve kártyájának kibocsátójánál. Ha a Felhasználó jogosult, és beleegyezését adta egy díjmentes próbaidőre, a fizetési forma egy hétig lesz érvényes a fent említett próbaidő kezdetétől számítva; a díj nem kerül felszámításra amennyiben a Felhasználó lemond az előfizetésről a díjmentes próbaidő lejárta előtt. A Filmbox Live Szolgáltatás Szolgáltatója fenntartja magának a jogot arra, hogy rendszeresen ellenőrizze a Felhasználó kártyájának engedélyezését, miközben az Előfizetési díj illetve egyéb, a Filmbox Live Szolgáltatással kapcsolatos díj megfizetésére vár. Az előfizetési díj akkor tekinthető teljes mértékben kifizetettnek, amikor is elkönyvelésre kerül a Szolgáltató bankszámláján. Bármikor, bármilyen okból, a Filmbox Live Szolgáltatás Szolgáltatójának joga van visszatéríteni egyes költségeket, kedvezményt nyújtani, illetve egyéb formában csökkenteni egyes illetve az összes Felhasználó költségeit („Bónuszok). A Bónuszok összege és formája, valamint az életbeléptetésükről szóló döntés a Szolgáltató kizárólagos joga. Egy Bónusz elnyerése semmiképpen sem jogosítja fel a Felhasználót arra, hogy a jövőben ilyen bónuszokat nyerjen el, s nem kötelezi a Filmbox Live Szolgáltatás Szolgáltatóját hogy a jövőben ilyenfajta Bónuszokat biztosítson a Felhasználóknak. A Filmbox Live Szolgáltatás Szolgáltatójának joga van a díjak összegének megváltoztatására miután erről e-mailben tájékoztatta a Felhasználókat. Ha a Felhasználó más fizetési módot szeretne igénybe venni, vagy ha megváltozott a fizetési mód, a Felhasználó elvesztette a kártyáját illetve lejárt annak érvényességi ideje, a Felhasználónak joga van a fizetési módot illető adatainak módosítására, amit a Szolgáltatás honlapjára látogatva tehet meg a "Fiókom" fülben. Ha a fizetési mód módosítása az érvényességi idő lejártával történt meg, s a fizetési módot illetve a Fiók törlését illető adatokat nem módosították, a Felhasználó beleegyezését adja a fizetési mód folytatására az előző fizetési módnak megfelelően és felelős marad a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos összes tartozásért. Ha a Felhasználó a Filmbox Live Szolgáltatásra az iTunes fiókját használva iratkozott fel a az iTunes fiókot jelölve meg fizetési módként, s le szeretne mondani a Filmbox Live Szolgáltatásról bármely pillanatban, beleértve a próbaidőt, ezt meg tudja tenni bejelentkezve az iTunes fiókra s kikapcsolva az automatikus megújítás funkciót. Az összes, az előfizetéssel kapcsolatos számlázási adat szintén elérhető az iTunes fiókban.

Az elállás joga


A Felhasználónak joga van elállni a Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybevételét illetően kötött szerződéstől a Filmbox Live Előfizetés megvételétől számított 14 napon belül a 2014 május 30., a fogyasztó jogairól szóló törvény 27 cikkelyének megfelelően (Lengyel Közlöny 2014 június 24. száma). Amennyiben a Felhasználó él a szerződéstől való elállás jogával, a Szolgáltató visszafizeti neki a befizetett előfizetési díjat, melyből arányosan levonja az igénybevett időszakért a Felhasználónak felszámított díjat.

Elérhetőség és a vétel minősége


A filmek és tévéprogramok elérhetősége változhat az időtől és a földrajzi fekvéstől függően. A filmek és tévéprogramok minősége változhat a számítógép és vevőkészülékek típusától függően, s ezt sok tényező befolyásolhatja, mint például a földrajzi fekvés, sávszélesség, és/vagy az Internet összeköttetés minősége. Előfordulhat, hogy a Filmbox Live Szolgáltatás igénybevételénél a film illetve tévéműsor kezdetén a bufferelés miatt. A filmek és/vagy tévéműsorok gyakran történő elindításánál illetve leállításánál az adatküldésnél késés léphet fel s a kép megdermedhet. Az esetek többségében ez nem tart tovább mint néhány percig. A Felhasználó kötelessége a jelen Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Internet csatlakozással kapcsolatos díjak megfizetése. Kapcsolatba kell lépni az internetszolgáltatóval az internet szolgáltatással kapcsolatos esetleges díjakat illetően. A Szolgáltató nem garantálja a berendezés Internet összeköttetés minőségét és nem nyilatkozik erről.
A Filmbox Live Szolgáltatás egy előfizetéses szolgáltatás, mely lehetővé teszi a Felhasználói számára a filmekhez és tévéprogramokhoz való hozzáférést adattovábbítás formájában mely a Felhasználó Internetre csatlakoztatott berendezésére történik. Ezeket a berendezéseket a Szolgáltatótól független cégek gyártják és forgalmazzák. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás működési módjának rendszeres módosításához, melyről tájékoztatja a Felhasználót e-mail illetve a honlapra elhelyezett hirdetés formájában. A Filmbox Live Szolgáltatás e Szabályzatban leírt működési módja nem kötelező jellegű a Szolgáltatóra a jövőre nézve, s az bármikor megváltoztatható. A Filmbox Live Szolgáltatás Szolgáltatója minden tőle telhetőt megtesz a szolgáltatott Szolgáltatás minőségének ellenérzése érdekében.

Kezdés ideje


A film illetve tévéműsor nézésének kezdetét több tényező is befolyásolja, beleértve a tartózkodás helyét, az adott film illetve tévéműsor elérhetőségét, valamint a berendezés képességét videofilmek vetítésére számítógépen. Például gyors akciójelenetek illetve speciális effektusok a film illetve tévéműsor kezdetén kissé késleltethetik az indítását. Ezenfelül szükség van a folyamatos és zavartalan Internet összeköttetésre a film illetve tévéműsor Nézzen közben.

A számítógéppel szemben támasztott követelmények és hardver korlátok


Hogy Ön a Filmbox Live Szolgáltatáson belül Tartalmat tudjon megtekinteni a számítógépe segítségével, a készüléknek meg kell felelnie bizonyos elvárásoknak az adatfolyam formájában történő videofilmek levetítése tekintetében.

Földrajzi korlátozások


A Filmbox Live Szolgáltatáson belüli filmhez illetve tévéműsorhoz csak ott van hozzáférés, ahol Filmbox Live Szolgáltatás elérhető, s ahol a Szolgáltató az adott film illetve tévéműsor sugárzására engedéllyel rendelkezik. Ezért is a Tartalom elérhetősége attól a földrajzi pozíciótól függ, ahol a Felhasználó tartózkodik és ahonnan Internet kapcsolatot létesít. A Szolgáltató igénybe veszi a Felhasználó földrajzi fekvésének kiderítését lehetővé tévő technológiákat.

Az adatfolyam küldését és fogadását lehetővé tévő Szoftver


Az adatfolyam küldését lehetővé tévő Szoftver, amit a Szolgáltató használ, a Szolgáltató által illetve számára lett kifejlesztve, s ennek célja, hogy lehetővé tegye az adatfolyam azonnali elküldését a Felhasználó berendezésére a Filmbox Live Szolgáltatás elérése céljából. A Szoftver használatára kizárólagos engedéllyel a Szolgáltató rendelkezik, s a jelen Szabályzat szerint a Szoftvert csakis a Filmbox Live Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban lehet használni. Az adatfolyam küldését lehetővé tévő Szoftver függhet a berendezéstől és a hordozótól, s a funkciói változhatnak a különböző készülékek között. Például a Szoftver be lehet építve egy, a Filmbox Live Szolgáltatás igénybevételét szolgáló berendezésbe, illetve le lehet azt tölteni olyan berendezésekre mint például számítógép, okostelefon, táblagép, de ez a Szoftver optikai adathordozón (CD) is elérhető lehet, ami lehetővé teszi más berendezéseken történő használatát. NEM GARANTÁLJUK ENNEK A SZOFTVERNEK A MŰKÖDÉSÉT, BELEÉRTVE A MINDENKORI KOMPATIBILITÁST A SZOLGÁLTATÁSUNKKAL. A Felhasználó nem jogosult a Szoftver másolására illetve reprodukálására, nem bonthatja elemeire, módosíthatja illetve másolhatja a Szoftvert egészében vagy csak részben. Az összes, nem engedélyezett Szoftver használat tiltva van, s ha ilyen fellépne, ez feljogosítja a Filmbox Live Szolgáltatás Szolgáltatóját a Szolgáltatás elérésének letiltására bármely pillanatban előzetes értesítés nélkül. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Filmbox Live Szolgáltatás igénybevételét lehetővé tévő berendezés kompatibilis lesz az adatfolyam küldéséért felelős Szoftverrel, s nem garantálja, hogy az nem zavarja majd illetve nem lesz káros hatással más készülék illetve szoftver működésére. Ezenfelül, a Filmbox Live Szolgáltatás igénybevételét lehetővé tévő készülékeket a Szolgáltatótól független cégek gyártják és forgalmazzák. A Filmbox Live Szolgáltatás igénybevételét lehetővé tévő készülékek alatt azok az elektronikus készülékek értendők, melyek dekódolják az adatokat, beleértve a film és tévéműsor dekódolására szolgáló készülékeket, melyek képesek a Filmbox Live Szolgáltatáson belüli adatfolyam vételére. Ezek a készülékek többek között a számítógépek, mobil készülékek, set-top-boxok, dekóderek, Internet csatlakozással rendelkező Blu-ray és DVD lejátaszók, Internet csatlakozással rendelkező HD TV-k, és játékkonzolok. A SZOLGÁLTATÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÉS NEM GARANTÁLJA BÁRMELY MÁS FORMÁBAN EZEN KÉSZÜLÉKEK TELJESÍTMÉNYÉT, BELEÉRTVE A SZAKADATLAN KOMPATIBILITÁST A FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁSSAL. A Filmbox Live Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó beleegyezését adja abba, hogy csakis olyan márkájú berendezéseket használ, melyek gyártója garantálja a berendezés megfelelő működését. Az összes, a Filmbox Live Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos információ, beleértve a rendszerkövetelményeket, a jelen Szabályzatban található. A Tartalomszolgáltatók kifejezett kérésére, vagy pedig műszaki korlátozások miatt illetve a Szolgáltató döntéséből vagy pedig egyéb okból kifolyólag némely filmek és tévéműsorok nem válhatnak elérhetővé a Filmbox Live Szolgáltatáson keresztül.

Jelszó


Az a Felhasználó, aki a Filmbox Live Szolgáltatáson belül Fiókot létesített, és aki megnevezte a fizetési módot, a Fiók Tulajdonosává nyilvánul. A Tulajdonosnak hozzáférése van és ellenőrzése alatt tartja a Fiókot a Jelszó használata által. A kizárólagos ellenőrzés megtartása végett a Fiók Tulajdonosának nem szabad megosztania a Jelszót harmadik személyekkel. Ezenfelül, ha a Fiók Tulajdonosa szeretné elkerülni, hogy más személyek lépjenek kapcsolatba a nevében a Filmbox Live Szolgáltatás Ügyfélszolgálatával, a Fiók Tulajdonosa nem szabad hogy megossza másokkal a fizetési módra vonatkozó adatokat (pl. a hitel- illetve bankkártyájának utolsó négy számjegyét vagy az e-mail címét). Ha csoportos jelszava van a Filmbox Live Szolgáltatáshoz, a Fiók Tulajdonosa kijelenti, hogy a háztartásában élők betartják a jelen Szabályzatban foglaltakat a Filmbox Live Szolgáltatás igénybevételénél, s hogy a Fiók Tulajdonosa felelősséggel tartozik a háztartásában élők cselekedeteiért.

Alkalmazás


Az Alkalmazások importálhatják a Fiók Tulajdonosának adatait és letölthetik a Felhasználó adatait. Ezen alkalmazások kizárólag a Felhasználó számára jelentenek könnyítést s a Szolgáltató nem vállal felelősséget a működésükért valamint nincs ráhatása az Alkalmazás szövegére. EZEN ALKALMAZÁSOK HARMADIK FELEK TULAJDONÁT KÉPEZIK, S A HARMADIK FELEK ÁLTAL KERÜLNEK IGAZGATÁSRA, AKIK NEM ÁLLNAK KAPCSOLATBAN ÉS/VAGY NINCSENEK SZPONZORÁLVA A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL, S MELYEK NÉMELY ORSZÁGBAN TILTVA LEHETNEK. Némely ezen Alkalmazások olyan bejegyzett védjegyeket és márkaneveket használhatnak mint a Filmbox és Filmbox Live. Ha ez nem lett másként feltüntetve a Filmbox Live Szolgáltatás honlapján, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az Alkalmazásokért s nincs ráhatása az Alkalmazás szövegére. A Felhasználó maga kell hogy döntést hozzon az Alkalmazások használatáról. Ha a Felhasználó a használatuk mellett dönt, ezt saját kockázatára és felelősségére teszi. Az Alkalmazás kölcsönhatásba léphet, összekapcsolódhat illetve adatot letölthet és/vagy tárolhat a Filmbox Live Szolgáltatás Felhasználójáról. A Felhasználó, ezen Alkalmazások használatával a beleegyezését adja: (i) a Filmbox Live Fiókját illető adatok továbbítására, (ii) a Fiókján található adatok felhasználására, (iii) a személyes és/vagy kapcsolódó adatainak nyilvános közzétételére, még akkor is, ha a Szolgáltató ezen adatokat nem szolgáltatta ki illetve nem egyezett bele ezek kiszolgáltatására, valamint (iv), hogy az Alkalmazásokat SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE ÉS KOCKÁZATÁRA használja, s hogy mentesíti a Szolgáltatót mindennemű felelősség alól ha a Filmbox Live Szolgáltatás igénybevételének ideje alatt az Alkalmazáson keresztül bármilyen adat továbbításra kerül. Figyelmesen el kell olvasni minden mezőben és pop-up, bejelentkezést igénylő ablakban található információt, ami a Filmbox Live Fiókkal kapcsolatos adatközlésre vonatkozik, s ami az Alkalmazáson keresztül illetve annak segítségével történik. Ezenfelül, a Felhasználó licencszerződésében találhatóak az Alkalmazás használatára vonatkozó feltételek és/vagy egyéb dokumentumok és anyagok, melyeket Alkalmazás jelszóval lettek ellátva. Bármely pillanatban fennáll annak a lehetősége, hogy az adott Alkalmazás hozzáférése a Filmbox Live Fiókhoz le legyen tiltva, de a letiltás előtt megosztott adatok továbbra is elérhetőek maradnak illetve más módon kerülhetnek felhasználásra az Alkalmazás által, az Alkalmazás működési módszerétől függően. Ha bármely kérdése, kételye, panasza vagy követelése merülne fel az Alkalmazásokkal összefüggésben, ezekkel keresse az Alkalmazás műszaki- vagy ügyfélszolgálatát, nem pedig a Filmbox Live ügyfélszolgálatát, kivéve, ha ez másként lett feltüntetve a Filmbox Live honlapján. A SZOLGÁLTATÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMELYFAJTA PROBLÉMÁÉRT.

Garancia és a felelősség korlátozása


A FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁS, BELEÉRTVE A HONLAPOT ÉS A FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZT VALAMINT AZ ÖSSZES ÖSSZEFÜGGŐ SZOFTVERT, AZ EGYÉB TULAJDONSÁGOK VAGY A FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FUNKCIÓK OLYAN FORMÁBAN ÉRHETŐEK EL, AMI AZ ADOTT PILLANATBAN RENDELKEZÉSRE ÁLL. A FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁS ÉS A LICENCADÓI NEM ADNAK SEMMIFÉLE GARANCIÁT A FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁST, A HONLAPOT, A FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZT, ILLETVE KAPCSOLÓDÓ SZÖVEGET ÉS SZOFTVERT ILLETŐEN. A SZOLGÁLTATÓ NEM GARANTÁLJA ÉS NEM BIZTOSÍTJA A FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁS SZAKADATLAN ÉS HIBAMENTES HASZNÁLATÁT, S A FELHASZNÁLÓ BELEEGYEZIK ABBA, HOGY A SZOLGÁLTATÓ MÓDOSÍTSA ILLETVE TÖRÖLJE A FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ EGY VAGY TÖBB SZEMPONTOT, BELEÉRTVE A FILMEKET/FUNKCIÓKAT, MINDEN ELŐZETES ÉRTESÍTÉS ÉS KÁRTALANÍTÁS NÉLKÜL. A fentiek sérelme nélkül a Filmbox Live Szolgáltatás és licencadói nem vállalnak felelősséget és nem tartoznak felelőséggel: (i) a Filmbox Live Szolgáltatás, a Filmbox Live honlap és a felhasználó interfészeken előforduló hibákért illetve kihagyásokért, (ii) az Ügyfélszolgálat tanácsaiért és tippjeiért, (iii) a Filmbox Live Szolgáltatás és honlap illetve/vagy a Felhasználói interfész meghibásodásáért illetve megszakításáért, (iv) a Filmbox Live Szolgáltatás honlapján, a Felhasználói interfészen illetve más módon kivetített szöveg minőségéért, (v) azokért a károkért és káreseményekért, melyeket a Filmbox Live Szolgáltatás honlapján, a Felhasználói interfészen illetve más módon kivetített szöveg okozott, melyeket más módon maga a Filmbox Live Szolgáltatás okozott, beleértve azokat a károkat és káreseményeket, melyeket nem megfelelő szoftver letöltése és/vagy használata okozott, beleértve az Ügyfélszolgálat által kínált távirányítású asztalt, az optikai adathordozókat (CD), a Filmbox Live Szolgáltatás más Felhasználói cselekvéseit, a Filmbox Live Szolgáltatás és a Felhasználói interfész működését. A HATÁLYOS JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT KERETEN BELÜL A FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁS ÉS A LICENCADÓI NEM ADNAK SEMMIFÉLE GARANCIÁT, BELEÉRTVE PÉLDÁUL A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁT VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉG GARANCIÁJÁT. Ezenfelül a Szolgáltató nem garantálja, hogy a Filmbox Live honlapján elérhető adatok pontosak, teljesek és naprakészek. A Szolgáltató nem tesz semmiféle nyilatkozatot a Filmbox Live Szolgáltatáson belül elérhető filmek és tévéműsorok szövegét illetve a Filmbox Live Szolgáltatáson és a Felhasználói interfészen belül elérhető filmek és tévéműsorok leírását illetően. A Szolgáltató nem tesz semmiféle nyilatkozatot és nem garantálja, hogy a Filmbox Live Szolgáltatás használata során nem lesznek zavarok, nem történik adatvesztés, korrupció, támadás, vírussal való fertőzés, meghibásodás, hackertámadás, a biztonsági előírások megsértése és egyéb betörés, s nem visel semmiféle felelősséget a fent említett esetekért. Semmiféle szóban illetve írásban történő információközlés a Filmbox Live Szolgáltatás illetve meghatalmazott képviselője által nem szolgálhat alapul kártérítési követelésnek a Szolgáltatóval illetve a leányvállalatával szemben. A SZOLGÁLTATÓ ÉS LEÁNYVÁLLALATA, BÁRMELY RÉSZVÉNYESE, IGAZGATÓJA, TISZTSÉGVISELŐJE, ALKALMAZOTTJA ILLETVE LICENCADÓJA SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE (EGYEDÜL ILLETVE CSOPORTOSAN) BÁRMILYEN VÉLETLEN, KÖZVETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES VAGY MÁSODLAGOS KÁRESETÉRT, BÁRMILYEN FAJTA IS LEGYEN AZ, VALAMINT A HASZNÁLAT ELLEHETETLENÜLÉSÉBŐL, ADATVESZTÉSBŐL, PROFITVESZTÉSBŐL, HASZNÁLATKIESÉSBŐL, ILLETVE EGYÉB, KERESKEDELMI KÁRESETBŐL EREDŐ KÁRESETEKÉRT, AKKOR IS, HA TÁJÉKOZTATVA LETTEK A KÁRESET FELLÉPÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, S AKKOR IS, HA A BÁRMILYEN ELMÉLETI FELELŐSSÉG TERHELHETNÉ ŐKET, AMI A FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁS, A FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁS HONLAPJÁNAK ILLETVE A FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZ HASZNÁLATÁBÓL ERED ILLETVE AZZAL ÖSSZEFÜGHET, VALAMINT A FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ SZÖVEGEKKEL ÉS SZOFTVEREKKEL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE AZ OPTIKAI ADATHORDOZÓKAT (CD), EGYÉB FUNKCIÓKAT ILLETVE FUNKCIONALITÁSOKAT. SEMMILYEN ESETBEN SEM FORDULHAT ELŐ, HOGY A TELJESKÖRŰ FELELŐSSÉG ÖSSZEGE, AMI A FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁS AKADÁLYOZTATOTT HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁRESEMÉNYEKKEL FÜGG ÖSSZE, BELEÉRTVE A FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁS HONLAPJÁT ÉS A FELHASZNÁLÓ INTERFÉSZT, S A FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ SZÖVEGEKET ÉS SZOFTVEREKET (KIVÉVE A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTT HELYZETEKET) MEGHALADJA A HAVI ELŐFIZETÉS DÍJÁT. EZ A FENTI KIZÁRÁS AKKOR IS ÉRVÉNYBEN MARAD, HA A JAVÍTÓINTÉZKEDÉSEK NEM TÖLTIK BE FELADATUKAT. HA BÁRMELY ÁLLAMI HATÓSÁG ÚGY DÖNT, HOGY A JELEN SZEKCIÓ ILLETVE A HASZNÁLATI FELTÉTELEK BÁRMELY MÁS PONTJA, BELEÉRTVE AZ ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEKET ÉS A LICENCSZERZŐDÉST IS, TÖRVÉNYBE ÜTKÖZŐ, AKKOR AZ ADOTT RÉSZ HATÁLYÁT VESZTI, S A HASZNÁLATI FELTÉTELEK JELEN RÉSZÉÉRT VALÓ FELELŐSSÉG A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB FORMÁBAN KERÜL KORLÁTOZÁSRA. A SZOLGÁLTATÓ NEM AD SEMMIFÉLE GARANCIÁT A FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZOLGÁLÓ BERENDEZÉSEKRE ÉS EZEK KOMPATIBILITÁSÁRA A SZOLGÁLTATÁSSAL. Ezenfelül, a felelősség korlátozására irányuló további rendelkezések felléphetnek a harmadik felekkel kötött licencszerződéseken belül, amire a Felhasználó beleegyezését adja, hogy hozzáférést kaphasson a Filmbox Live Szolgáltatáshoz.

Végfelhasználói licencszerződés


LETÖLTVE ÉS/VAGY FELHASZNÁLVA AZ ADOTT SZOFTVERT ÉS/VAGY ALKALMAZÁST, AMIT A SZOLGÁLTATÓ BOCSÁTOTT ILLETVE A SZOLGÁLTATÓ NEVÉBEN LETT A FELHASZNÁLÓ RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTVA A FILMBOX LIVE SZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐEN, A FELHASZNÁLÓ KIJELENTI ÉS MEGERŐSÍTI, HOGY (1) ELOLVASTA A VÉGFELHASZNÁLÓ LICENCSZERZŐDÉST ("LICENCSZERZŐDÉST"), (2) AZT MEGÉRTETTE, (3) KÖTELEZI MAGÁT A JELEN LICENCSZERZŐDÉSBEN FOGLALTAK BETARTÁSÁRA, VALAMINT, HOGY (4) BELEEGYEZÉSÉT ADJA A SZOFTVER MÓDOSÍTOTT VÁLTOZATAINAK ELKÜLDÉSÉRE ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL. HA A FELHASZNÁLÓ NEM ÉRT EGYET A FENTI FELTÉLEKKEL, AKKOR BELEEGYEZÉSÉT ADJA ABBA, HOGY NEM LESZ JOGOSULT A FILMBOX LIFE SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁRA ÉS NEM FOGJA HASZNÁLNI A SZOFTVERT.

Általános feltételek


A jelen licencszerződés tartalmazza a Filmbox Life Szolgáltatás Szoftverével kapcsolatos korlátozott jog és licenc leírását. A jelen licencszerződés felei az Előfizetés megvásárlásának pillanatában a Szolgáltató és a Felhasználó, s nem fele bármely harmadik személy. Az időtartam, amelyre a szerződés köttetik megfelel annak az időszaknak, melyre ki lett fizetve az előfizetési díj. A szoftver a szerzői jog, valamint a szellemi és szerzői jogokra vonatkozó, az Egyesült Amerikai Államok és más területeken érvényben lévő nemzetközi megállapodások által védett anyagokat tartalmaz.
1. A Szoftver használatára a Felhasználó engedélyt (licencet) kap, nem pedig tulajdonjogot értékesítés által illetve használatba adás által, s csakis a jelen Licencszerződésnek megfelelően használhatja, s az összes jog, ami a nem lett kifejezetten a Felhasználó részére bocsátva, a Szolgáltató és minden egyéb harmadik személy tulajdonát képezi, akit tulajdonjog illetve meg az az adott szoftvert és ennek dokumentációját illetően. A Felhasználónak nincs joga önkényesen törölni illetve korlátozni a Szolgáltató illetve harmadik fél jogát bármely szoftvert és ennek dokumentációját illetően. A jelen Licencszerződés keretén belül biztosított jogok magukba foglalják a Szoftver összes frissítését, melyek a Szoftver helyébe lépnek illetve módosítják azt. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Licencszerződés időközönkénti történő módosítására, mely módosításra a hatályos jogszabályokhoz való hozzáigazítás, a szolgáltatás teljesítési módjának megváltoztatása illetve egyéb nyomós ok miatt került sor, melyekről a Szolgáltató e-mailben valamint a jelen honlapon közzétett közleményben értesíti a Felhasználót. A jelen Licencszerződés utolsónak átadott változata minden előző Licencszerződés helyébe lép. A módosítás elvégzését követő Szoftver használat azt jelenti, hogy a felhasználó elfogadta a fent említett módosítást.
2. A lehetséges használat / Korlátozások
2.1. A Szolgáltató nem kizárólagos, korlátozott, személyes és nem átruházható felhatalmazást (mely a jelen Licencszerződés céljaira magába foglalja a Szolgáltató közvetlen családtagjait, akikért a Felhasználó felelősséggel tartozik a jelen Licencszerződés hatálya alatt, valamint az egyéb személyeket, akik hozzáférnek majd a Felhasználó Filmbox Live Szolgáltatás igénybevételét lehetővé tévé berendezéséhez, s akikért a Felhasználó szintén felelősséggel tartozik a jelen Licencszerződés hatálya alatt) ad a Felhasználónak, azzal a kikötéssel, hogy a Felhasználó beleegyezik a jelen Licencszerződésben foglalt korlátozásokkal, melyek a Szolgáltató által illetve nevében biztosított Szoftver letöltésére és használatára vonatkoznak.
2.2. A Szoftver csakis személyes, nem kereskedelmi célra használható fel, és nem lehet munkahelyen illetve bármely más, irodai szolgáltatás keretén belül profitszerzés céljából használni, illetve más, harmadik személy illetve szervezet nevében.
2.3. A korlátozott módon történő Szoftverhasználat a jelen Licencszerződés hatálya alatt történő engedélyeztetésének követelménye, hogy, ha ez nincs kifejezetten írásba foglalva illetve a hatályos jogszabályok nem adnak rá lehetőséget, a Felhasználó kötelezi magát, hogy NEM fog: 1. közzétenni, kivetíteni, nyilvánosságra hozni, bérbe adni, módosítani, kiadni, terjeszteni illetve másolatokat készíteni a fent említett Szoftver illetve annak alkotórészei segítségével; 2. másolatot készíteni, dekomponálni, szétszedni, lefordítani, adaptálni és/vagy más módon emberi személy számára érthetővé tenni a Szoftvert; 3. erőfeszítést tenni a célból, hogy feltörje a Szoftver forráskódját; 4. átadni illetve Interneten és ethernet illetve más hálózaton közzétenni a Szoftvert, ahol a Filmbox Live Szolgáltatás több berendezésen és számítógépen is egyszerre lesz elérhető; 5. próbát tenni egy külön termék elkészítése céljából, mely a Szoftverben található, harmadik fél szoftverét használná fel; 6. olyan intézkedéseket eszközölni, melyek sérthetnék a Szolgáltató és más, Szoftverárusító harmadik felek szellemi tulajdon és más jogait; 7. továbbadni illetve átadni a Szoftver licencjogát; 8. a Filmbox Live Szolgáltatás és annak beszállítóinak filmjeit és tévéműsorait más területen igénybe venni, mint az a Szolgáltató által engedélyezve van ("Terület"), valamint 9. filmeket és tévéműsorokat megtekinteni az engedélyezett Területen kívül; a Szolgáltató használhat megfelelő műszaki megoldásokat a célból, hogy kiderítse, hol tartózkodik a Felhasználó.
2.4. Abban az esetben, amikor a Felhasználó eltávolítja a Szoftvert, nem lesz már képes a Szoftver használatára s ezáltal nem tudja majd igénybe venni a Filmbox Live Szolgáltatáson belüli filmeket és tévéműsorokat.
2.5. A Felhasználót nem illeti meg tulajdonjog a Szoftvert illetően. Épp ellenkezőleg, a Felhasználónak csak korlátozott engedélye van a Szoftver használatára, amennyiben a jelen Licencszerződés hatályban marad. A Szoftver tulajdonjoga és az összes vele kapcsolatos jog minden esetben a Szolgáltatót és/vagy az ő licencadóit illeti meg. A Szoftver használata bármely más harmadik személyek, cégek, intézmények, hivatalok és egyéb szervezetek által szigorúan tilos és a jelen Licencszerződés megszegését jelenti.
3. Harmadik fél Tartalma / harmadik fél szoftvere
3.1. Harmadik felek Szoftverét illetően a tulajdonjog és a szellemi jogok a Szotfvert és a Tartalmát illetően az adott harmadik felet illetik meg. Ez a Tartalom a szerzői és kapcsolódó jogok illetve egyéb jogok védelmét élvezi, s használatuk csak a a Tartalmat szolgáltató harmadik féllel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően történhet. A Licencszerződés csak betekintésre ad jogot harmadik fél Tartalmába, de nem jogosít fel másolatok készítésére, közzétételre, hasonló tartalom illetve ezek származékainak elkészítésére, nyilvános helyen történő kivetítésre és a Tartalom más módon történő felhasználására. Tilos a Tartalom harmadik személynek P2P módszerrel történő illetéktelen átadása illetve ennek megkönnyítése, valamint a jogosulatlan nyilvánosságra hozása, megosztása, elküldése, letöltése, illetve a Tartalom más módon történő terjesztése harmadik személyek által.
3.2. Léteznek olyan szoftverek, melyek a Szoftver részét képezik, s melyeket a Szolgáltató harmadik féltől kapott licenc alapján használ. A jelen leírásban szereplő "Szoftver" kifejezés alatt az a Szoftver értendő, melyet illetően a Szolgáltatót bizonyos jogok illetik meg. Ugyanazok a követelmények, beleértve a korlátozásokat és megszorításokat, amik e Licencszerződésben szerepelnek, vonatkoznak a Szoftverben található harmadik felek által rendelkezésre bocsátott szoftverekre. Némely szoftver, melyről az alant található 10. Pont rendelkezik ("Megjegyzések") további magyarázatot és/vagy korlátozást tartalmaz..
4. A Szolgáltató automatikusan átadhatja a Szoftver módosított változatát a Felhasználónak ha a Felhasználó használja a Szoftvert vagy a Filmbox Live Szolgáltatást vagy pedig a Felhasználó által a Filmbox Live Szolgáltatás igénybevételére szolgáló berendezés használatával kapcsolatban. Alternatív megoldásként a Szolgáltató megkövetelheti a Felhasználó engedélyét a frissítésre ("Szoftver frissítése") mielőtt használná, telepítené illetve hozzá tudna férni a Szoftverhez. Ha a Felhasználó lemond a szoftver frissítéséről, nem lesz képes igénybe venni a Szoftvert illetve a Filmbox Live Szolgáltatást.
5. A Szoftver a Szolgáltatónak adatokat adhat át a Filmbox Live Szolgáltatás a Felhasználó által történő igénybevételéről, beleértve a megtekintett filmeket és tévéműsorokat (s ezek részleteit), a megtekintésükön töltött időről, a használt számítógépes rendszerről, mint például a készülék egyedi azonosító jele, az operációs rendszerről, a használt szoftverekről, a merevlemez szabad tárolási kapacitásáról, az internet összeköttetésről, s a fent említett Szoftver a Felhasználó általi használatáról. Ezek az adatok lehetővé teszik a Szolgáltató számára a Tartalmat illető jogok kezelését, lehetővé teszik szintén a Szoftver hatékonyabb használatát a Szabályzat érvényesítésének céljából, valamint a Szoftver és a Filmbox Live Szolgáltatás bővítése és tökéletesítése céljából.
6. A jelen Licencszerződés egészen a lejártáig érvényes. A Felhasználó Licencszerződés belüli jogait a Szolgáltató bármely pillanatban megtagadhatja, előzetes értesítés nélkül. Ezenfelül a Licencszerződés érvényét veszti amint a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó megszegte a Licencszerződés valamelyik pontját. A Szolgáltató a jelen Licencszerződésen belül történő jog vagy rendelkezésről történő lemondása nem egyenértékű a jelen Szerződés egy vagy több pontjának előzőleges, jelenlegi vagy majdani megszegésével kapcsolatos jogról való lemondással, s a lemondás nem lesz eredményes, amennyiben nem írásos formában történik s nem lesz aláírva a Szolgáltató meghatalmazott képviselője által. Az összes, a titoktartási kötelezettségre, a tulajdonjogra és az adat ki nem szolgáltatásra vonatkozó rendelkezés továbbra is érvényben marad a jelen Licencszerződés lejártát követően is. A Filmbox Live Szolgáltatás használata a Felhasználó által csak akkor lehetséges, ha az operációs rendszere kompatibilis a Filmbox Live Szolgáltatás Szoftverével. Ezen követelmények időszakosan megváltozhatnak. A kompatibilitás ellenőrzése a Felhasználó feladata. Amennyiben a jelen Licencszerződés felmondásra kerül, a Felhasználó azonnali hatállyal abbahagyja a Filmbox Live Szolgáltatás igénybevételét lehetővé tévő Szoftver használatát, s köteles megsemmisíteni az összes a teljes illetve részleges Szoftver másolatot, mely letöltésre került.
7. A fent említett, a Szabályzatban található nyilatkozat a garancia és a felelősség korlátozásáról egyértelműen vonatkozik a Licencszerződésre is. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szoftver hibái kijavításra kerülnek.
8. A Szoftvert illetve a Filmbox Live Szolgáltatás igénybevételét illető összes kérdést, reklamációt és követelést a support@filmboxlive.com e-mail címre kell küldeni.
9. A reklamációkat a Szolgáltató a beérkezésüktől számított 14 napon belül bírálja el. A választ elektronikus posta útján a Felhasználó e-mail címére küldi el. Amennyiben a Felhasználó panasza el lett utasítva, a Felhasználónak joga van a Polgári Törvénykönyv szerinti illetékes bírósághoz fordulni jogorvoslatért.

ADATVÉDELEM

I. A BEGYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK


1. A Filmbox Live Szolgáltatás Felhasználói adatainak adatkezelője a Szolgáltató.
2. A Szolgáltató adatokat gyűjt a Szolgáltatást igénybevevő személyekről:
2.1. Kereszt- és vezetéknév
2.2. E-mail cím
2.3. Telefonszám
2.4. Hitelkártya adatok (amennyiben a fizetés hitelkártya útján történik)
3. Az adatszolgáltatás önkéntes alapú, de nélkülözhetetlen a Felhasználó és a Szolgáltató között elektronikus úton kötött szerződés teljesítéséhez.

II. AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA


1. A Felhasználó által megadott összes adatot a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó és a Szolgáltató között kötendő Licencszerződés megkötéséhez és formálásához használja fel. Az adatkezelés a 2002 július 18. az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló törvény 18. cikkelyének 1. bekezdése alapján történik (144 számú, 104 poz. 2002 évi Lengyel Közlöny). A fenti nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a személyes adatokat, különösképpen a Felhasználóval kapcsolatot biztosító e-mail címet a Szolgáltató kezelje.
2. A Szolgáltató az 1997 augusztus 19. a személyes adatok kezeléséről szóló törvény 23 cikkelyének, 1. bekezdése 5. pontja alapján jogosult, amennyiben ez nem sérti a fent említett jogszabályt, a Felhasználók személyes adatainak kezelésére, a saját maga által szolgáltatott szolgáltatások közvetlen marketingcéljaira és az üzleti tevékenységéből eredő követelések behajtása érdekében.
3. Attól függően, hogy milyenfajta beleegyezését adta a Felhasználó regisztrációs űrlap kitöltésénél, a megadott e-mail cím használható a Szolgáltató által kereskedelmi és rekláminformációt tartalmazó ingyenes hírlevél elküldésére bizonyos időközönként, 2002 július 18. az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló törvénynek megfelelően.
4. Attól függően, hogy milyenfajta beleegyezését adta a Felhasználó regisztrációs űrlap kitöltésénél, a Felhasználó által megadott személyes adatokat a Szolgáltató felhasználhatja marketingcélokra, az 1997 augusztus 19. a személyes adatok kezeléséről szóló törvény értelmében.

III. HOZZÁFÉRÉS AZ ADATOKHOZ


1. A Felhasználónak joga van dönteni arról, hogy milyen mértékben bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére a személyes adatait. Különösképpen a Felhasználónak joga van szándéknyilatkozatot nyújtani be arról, hogy visszavonja hozzájárulását az ingyenes hírlevél e-mail címére történő kiküldésére.
2. A Felhasználónak joga van betekintést nyernie, kiegészítenie és módosítania a személyes adatait, valamint ideiglenesen vagy véglegesen felfüggeszteni ezek kezelésére irányuló beleegyezését és kérni adatainak törlésérét, ha ezek hiányosak, elavultak, valótlanok illetve jogsértő módon lettek begyűjtve, vagy pedig feleslegessé váltak azon cél teljesítése elérése érdekében, mely miatt begyűjtésre kerültek.
3. A Felhasználónak joga van tiltakozni a személyes adatainak kezelése miatt, ha ezeket az 1997 augusztus 19. a személyes adatok kezeléséről szóló törvény 23 cikkelyének, 1. bekezdése 5. pontja alapján a Szolgáltató marketingcélokra használja, illetve átadja harmadik félt képező adatkezelőnek.
4. Az összes, a személyes adatot érintő módosítást a Felhasználó úgy teheti meg, hogy elküldi szándéknyilatkozatát a Szolgáltatás szerkesztőségének címére, mely a Szolgáltatás honlapján található.
5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az adatok törlésére vonatkozó kérelem elutasítására, ha ezen adatok nélkülözhetetlenek az esetleges követelések végrehajtása érdekében vagy ha ezek tárolását a törvény írja elő.

IV. IP CÍM


1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Felhasználók IP címeinek begyűjtésére, melyek szükségesek lehetnek a szerver műszaki hibáinak megoldásában valamint statisztikai analízisek elkészítésében (pl. annak kiderítésében, hogy mely területekről származik a legtöbb látogató). Ezenfelül ezek segítségére lehetnek a Szolgáltatás működtetésében és minőségének javításában.

V. COOKIE POLITIKA


1. A Szolgáltatás kisméretű fájlokat használ, amiket cookie fájloknak nevezünk. Ezeket a szerver a Szolgáltatás honlapját látogató személyek számítógépén helyezi el. A cookie fájl általában tartalmazza a honlap nevét, ahonnan származik, a végfelhasználó berendezésén töltött időtartamot, valamint egy véletlenszerű azonosító számot, ami alapján azonosítani lehet a fájlt. Az e fájlokon keresztül begyűjtött információ segít a Szolgáltatás hozzáigazításában a Felhasználók egyéni igényeihez és valódi szükségeihez. Ez szintén lehetővé teszi a Szolgáltatás használatát illető általános statisztikák elkészítését.
2. A cookie fájlokat a végfelhasználó berendezésén elhelyező és ezekhez hozzáféréssel bíró szervezet a Filmbox Live Szolgáltató.
3. A cookie fájlok biztonságosak a számítógépek számára, ezen az úton a Felhasználók számítógépéhez nem tudnak vírusok hozzáférni. Mindezek mellett a felhasználónak joga van korlátozni vagy megakadályozni a cookie fájlok hozzáférését a számítógépéhez. Ha ezt a lehetőséget választja, a Szolgáltatás honlapján történő navigáció lehetséges lesz, de bizonyos funkciók funkciók elérése korlátozva lesz.
4. A cookie fájlokat a Szolgáltató a következő célokból tárolja és kezeli:
4.1. a Szolgáltatás tartalmának optimalizálása és hozzáigazítás a Felhasználók igényeihez;
4.2. a Szolgáltatás Felhasználók által történő használatát illető statisztikák elkészítéséhez, a Szolgáltatás tartalmának és átláthatóságának javítása céljából;
4.2.1. hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára, hogy miután bejelentkezett a Szolgáltatás honlapjára, ne kelljen minden egyes aloldalon ismételten bejelentkeznie
5. A Szolgáltatás által használt cookie fájlok:
5.1. ‘Ideiglenes’ cookie fájlok, melyek a bejelentkezést követően addig aktívak, míg csak a Felhasználó el nem hagyja az adott honlapot.
5.2. ‘Tartós’ cookie fájlok, melyek a munkamenet befejeztével is a böngészőben maradnak (amennyiben a Felhasználó el nem távolítja őket).
5.3. ‘Analitikus’ cookie fájlok, melyek a honlap használatát illető információkat gyűjtik össze, mint például a Felhasználó által meglátogatott aloldalak és az ezeken fellépő hibaüzenetek, nem gyűjtenek személyes adatokat s az összegyűjtött adatok feldolgozásánál ezek az adatok anonimak maradnak. Az analitikus cookie fájlok a honlap működésének javítására szolgálnak.
5.4. ‘Funkcionális’ cookie fájlok, melyek lehetővé teszik a honlap számára hogy memorizálja az aloldalokon végzett beállításokat (mint például a betűméret, oldalbeállítás) s lehetővé teszik az olyan szolgáltatásokat, mint pl. megjegyzések hozzáadása egy blogon.
6. A Szolgáltatás Felhasználói bármely pillanatban változtathatnak a cookie fájlokat illető beállításokon. A cookie fájlokat illető részletes adatok a böngésző beállításaiban érhetőek el.
7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot harmadik fél segítségének igénybevételére az internetes szolgáltatást illető statisztikák feldolgozásánál. Ezeknek a harmadik feleknek semmilyen, a Felhasználó érintő személyes adat nem kerül átadásra.
8. A Szolgáltatás honlapján elhelyezett reklámokban jelen lehetnek harmadik felek által elhelyezett cookie fájlok, aminek köszönhetően a hirdető cég képes lesz elemezni a reklámkampány hatékonyságát. A jelen Szabályzat nem szabályozza a harmadik felek által használt cookie fájlok felhasználásának módját.

VI. HARMADIK FÉL HOZZÁFÉRÉSE AZ ADATOKHOZ


1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatokhoz közvetlen hozzáféréssel csak a felhatalmazott alkalmazottak és munkatársak, valamint a Szolgáltatást üzemelő személyek férhetnek hozzá, akik erre fel lettek hatalmazva.
2. A Felhasználók személyes adatait a Szolgáltató megoszthatja a törvény értelmében erre jogosult személyekkel, különösképpen az érintett igazságszolgáltatási szervekkel.

A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználók adatait az 1997 augusztus 19. a személyes adatok kezeléséről szóló törvénynek megfelelően kezeli, valamint hogy megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéséket hozott hogy biztosítsa a kezelt személyes adatok megfelelő fokú biztonságát a kockázat osztályától függően, különös hangsúlyt fektetve arra, hogy a Felhasználók személyes adatai ne kerüljenek illetéktelenek kezébe, ne vesszenek el illetve ne csorbuljanak.

Minden jog fenntartva. Filmbox Live 2020.

Kedves Felhasználó,

Kérésének megfelelően a Filmbox Live előfizetését és az összes adatát töröltük.

Amennyiben újra szeretné aktiválni az előfizetését kérjük, írjon az alábbi e-mail címünkre: support@filmboxlive.com

Köszönjük, hogy igénybe vette a szolgáltatásunkat, reméljük hamarosan újra az előfizetőink között üdvözölhetjük!

Üdvözlettel,

Filmbox Live Csapata